Saturday, March 13, 2010

Sbaq 6

8 comments:

 1. salam.

  bhai sahb boht khushi hue ye blog dhak kar . par. ham ap ke mahinat ko dad daty hain .

  ReplyDelete
 2. great job, please keep it up, good effort..

  Haider

  ReplyDelete
 3. nice job !! i want u to arrange classes for it. othrwise it is diff to undstnd, dear

  ReplyDelete
 4. Yiso yavər x̆atəy: «Sayišt zi dəo carəv, x̆anəv: „Ey bzыrgwor Tat ki də osmonət cəy! Ti bəzыrg nung bər olam ыmыt! Ləcər dəwroni Ti podšoyi ɣ̆at-ət, zəmin-ət zəmon də hыkmi taw ыmыt!
  Spo rыsq-ət rыzi sakər nəsib car!
  Cə spo gənoən šəxs! Sak bə kuy, ki sakər šakiɣ̆, cə kərk! kыx̆ter baxṣ̌əṣ̌ carən. Cə bandi nafs-ət awasən, Cə waswasayi Iblisən saki niga δыr!“»

  Wakhi

  Xinjiang

  ReplyDelete
 5. I don't understand what is this fruit juruti. It would have been better if there was an English word for each picture as well.

  ReplyDelete
 6. Thanks for a positive feedback,OK i will do it. Juruti is unripe apricot.

  ReplyDelete
 7. I love this, I am american but want to learn Wakhi and I do have friends teaching me but it's always good to have formal lessons for better understanding, this is great. Thank you for creating this. I would be great to have lots of videos showing how to pronounce the words, because sometimes the difference from the way it looks to the way it is said can be confusing :)

  ReplyDelete