Saturday, March 13, 2010

Sbaq 12 comments:

  1. Spo vurut Rahim Khone ki kumd chamati xhetk, yavi ghafch sutoveshige qobil tey. Saker sek xhu zik shoeree woz Zhindagev be nivishn avaji.Sek zhu computer keyman 2 netu ska em sek engrizi alphabet type xhetk...

    ReplyDelete